MENU

Mystickerwall.com

861
0

My Sticker Wall is project, i work on, more than 4 years. Main idea is support and sharing of stickers, i am looking for in streets of big and small cities. I woud like to create space with many individual brands and projects, as a counterweight to the corporate world, mixed-up by artists and music for people who like to discover new things and like to be inspirated.
Traveling, photographing of stickers, preparation of labels, sharing, support, conecting with people behind, knowing new people and one day i hope income as well. This is my wall with sticky promo for everyone. If you want to be a part of it, just put your project to the wall. You will support me and i will support you.
Take a look: www.mystickerwall.com
Upload your project here: UpLoad

My Sticker Wall je projekt na ktorom pracujem už viac ako 4 roky. Hlavnou myšlienkou je prodpora a zdieľanie projektov, ktoré nájdem nalepené na ulici. Snažím sa vytvoriť databázu malých a stredných značiek ako protiváhu korporátnemu svetu, popretkávanú hudbou, umelcami a ďalšími zaujímavými počinmi pre ľudí, ktorí radi objavujú a nechajú sa inšpirovať.
Cestovanie za nálepkami, celodenné prechádzky ulicami, počitačová úprava nájdených nálepiek, zatriedenie do databázy, zdieľanie, spoznávanie nových ľudí a jedného dňa možno aj príjem. To je mystickerwall.com.
Ak chceš byť súčasťou tohoto projektu, alebo ma len podporiť v tom čo robím, stačí ak nalepíš svoj projekt na stenu a podporíš samého seba 😉
Stránka: www.mystickerwall.com
Prilep k nám svoj projekt: UpLoad

Leave a Comment!

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.