MENU

In nomine party 2020 / Acrilyc

Akryl na plátne v zlatom ozdobnom ráme / Acrylic on canvas in gold decorative frame/ cca 300x220mm
Price: 2250 kč / 90€

En/ The painting „in nomine party“ is a religious painting, and should not be commented. Anyway, in every fun is big portion of true, so please, nobody is getting angry.

Shipping worldwide. Price don’t include shipping. One original piece.

Sk/ Obraz „V mene zábavy“ je obraz náboženského žánru sa nepatrí nám ľuďom ho komentovať. Ja si ale myslím, že v každej zábave je aj veľký kus pravdy a tak sa nikto nehnevaj.

Akrylová maľba na hrubom plátne v ozdobnom zlatom ráme. Cena neobsahuje poštovné. Jeden originál.

Leave a Comment!

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.