Cenník

Grafický návrh nálepky, profesionálne tlačové data, reklama na www.mystickerwall.com

250 kč / 10 €

Návrh loga, 3 pracovné verzie, finálny export do najpouživanejších formátov.

5000 kč / 200 €

Návrh loga, 3 pracovné verzie, finálny export do najpouživanejších formátov + logomanuál.

7500 kč / 300 €

Logomanuál už k existujúcemu logu.

5000 kč / 200 €

Staticky webový banner, facebooková titulka …

500 kč / 20 €

Grafický návrh vizitky, profesionálne tlačové data  …

1000 kč / 40 €

Grafické práce, hodinová sadzba – Illustrácia / Grafika / DTP

350 kč / 400 kč / 550 kč
14 € / 16 € / 22 €