MENU

CT of my Head

3710
0

This painting is like Computer Tomography of my head. Painting is on four separated canvases conected with wooden frame. Every single island is in one of 4 seasons and is passible to build every island in season separatly or mix them together to create colorfull world of mine.
After some time is painting finished with hand cutted wooden tree in the middle.

Táto maľba odzrkadľuje môj svet ako by vyzeral cez počítačovú tomografiu (CT). Ide o štyri samostatné plátna spojené dreveným rámom. Každy jeden zo štyroch ostrovov sa nachádza v jednom z ročných období. Preskladaním jednotlivých obrazov tak môžete vytvoriť štyri rôzne podnebia alebo obrazy náhodne zamiešať a vidieť svet pestrofarebne tak, ako ho vidím ja.
Po určitom čase od dokončenia maľby je konečne hotový aj rám do ktorého centa som vložil vlastnoručne vyrezaný strom ktorý z obrazu vytvoril 3d priestorové umenie.

Leave a Comment!

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.