MENU

Ciganečka

2132
0

This is my old song in new sound. I call it my imaginary band. Song is about young love and old true, that everything has to mature first.

Toto je moja stará pieseň s novým zvukom. Volám ho moja imaginárna kapela. Pieseň “Ciganečka” je o mladej láske a starej pravde, že všetko musí najprv dozrieť.

Text:
Jedna malá ciganečka, našla sebe frajirečka
a teraz plače na zemi, sladké reči vráťte mi
keby bola vedela, že je ešte nezrelá

A taká istá blondinečka, našla sebe parobečka,
a teraz plače na zemi, sladké reči vráťte mi,
keby bola vedela, že je ešte nezrelá

A do tretice ryšovláska, spoznala tiež, čo je láska
a taktiež plače na zemi, sladké reči vráťte mi,
keby bola vedela, že je ešte nezrelá

Také krátke slovo láska, dlho zneje ako praská
no keby všetci vedeli, keď sú ešte nezrelí,
nebolo by na zemi, sladkých rečí verte mi!

Leave a Comment!

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.