MENU

Friends 2019 / Acrilyc / Sold!

Akryl na plátne v starom ozdobnom ráme s textúrou omietky sixtinskej kaplnky / Acrylic on canvas in a decorative frame with sixtin chapel plaster texture / cca 300x220mm
Na predaj / For sale: 2000 kč / 80€  !!SOLD!!

En/ Friends on the picture are portrayed in the full nudity of being. Tricky, but a common question hangs in the air like heavy cigarette smoke. Will you give me one? You would give him one!

Shipping worldwide. Price don’t include shipping. One original piece.

Sk/ Kamaráti na obraze sú zobrazení v plnej nahote bytia. Chúlostivá no zato častá otázka visí vo vzduchu ako ťažký cigaretový dym. Dáš mi jednu? Ta, dal by si mu jednu!

Akrylová maľba na hrubom plátne v silnom drevenom ráme. Cena neobsahuje poštovné. Jeden originál.

Leave a Comment!

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.