MENU

In nomine party 2020 / Acrilyc

Akryl na plátne v zlatom ozdobnom ráme / Acrylic on canvas in gold decorative frame/ cca 300x220mm
Price: 2250 kč / 90€

En/ The painting “in nomine party” is a religious painting, and should not be commented. Anyway, in every fun is big portion of true, so please, nobody is getting angry.

Sold!

Sk/ Obraz “V mene zábavy” je obraz náboženského žánru sa nepatrí nám ľuďom ho komentovať. Ja si ale myslím, že v každej zábave je aj veľký kus pravdy a tak sa nikto nehnevaj.

Predaný!

Leave a Comment!

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.