MENU

National Hero 2020 / Národný hrdina (SOLD)

en / Acrylic on canvas framed in wooden frame / 210 x 295 mm

The painting depicts a national hero.

Clad in the garment of the honorary guard of the nation under which gently peeks the national jersey. The hero is ready to defend the nation at any cost by at least two geldings placed on his backs or stucked in the wooden doorframe. Behind the person of the hero we can see the coniferous forest full of outlaw paths and Che’Guevara’s beloved Mountains.

sk / Akryl na plátne v peknom drevenom ráme / 210 x 295mm

Na maľbe je zobrazený národný hrdina.

Odetý je v odeve čestnej stráže národa z pod ktorého decentne vykukuje národný dres. Hrdina je pripravený brániť národ za každú cenu minimálne dvoma valaškami, ktoré nosí pripevnené na chrbte, alebo ich má zaseknuté v drevenej zárubni vstupných dverí.
Za osobou hrdinu môžeme vidieť ihličnatý les plný zbojnických chodníčkov a Che’Guevarové milované hory.

Leave a Comment!

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.