MENU

Si si istý? For Sale!

Akryl na plátne v ráme / Framed Acrylic on canvas/
Na predaj / For sale: 1750 kč / 70€ Write me / Napíš mi

The painting “See sea is tea” main idea is in English pronunciation and the Slovak meaning “are you sure?” – [:si si istý?:]
This painting is my response to the climate crisis. Hungry animals, melting glaciers or waste everywhere you look.
This is the result of human rights. Right to a rich life. A house where you can easily get lost, a huge car and tons of waste from everyday fun. Everybody who works hard, must have this! Everyone deserves it!!!!
I just don’t know, if nature and our planet know about these our rights to luxury. Looks like they doesn’t even know. I am sure!

Maľba “see sea is tea” vo voľnom preklade znamená “vidíš, more je čaj”. Pravý význam je ale v anglickej výslovnosti a slovenskom význame “si si istý?”
Tento obraz je mojou reakciou na klimatickú krízu. Hladné zvieratá, topenie ľadovcov či odpad všade kam sa pozrieš. Toto je výsledok ľudských práv. Práv na bohatý život. Dom v ktorom sa ľahko stratíš, obrovské auto a tony odpadu z každodenných radovánok. Toto musí mať každý, kto tvrdo pracuje! Každý si to zaslúži!!! Akurát neviem, či príroda a naša planéta vedia o týchto našich právach na luxus. Vyzerá to, že ani netušia. Som si istý!

Leave a Comment!

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.