Obraz od Uhazart

Kurt Cobain

11. januára 2022 u.hazart@gmail.com 1

Ak sa dobre pamätám, toto bol prvý obraz na plátno, ktorý som v živote namaľova. Natiahol som starú ľanovú plachtu, ktorú tkal ešte niekto z […]