NO ThANK YOU!

4. marca 2022 u.hazart@gmail.com 0

Tento týždeň som dočítal zaujímavú knihu. Písalo sa v nej, že „namiesto plytvania drahocennou energiou na negatívne emócie je lepšie zosúladiť svoje túžby s podvedomými […]