O Vojne

19. apríla 2022 u.hazart@gmail.com 4

Aj táto vojna je len o túžbe po moci a vplyve všetkých, ktorí sa do konfliktu zapojili, čo i len jedinou myšlienkou. Mudrlanti, špekulanti, egoisti. […]