O Vojne

Put In the brain in to this stupid head!

Aj táto vojna je len o túžbe po moci a vplyve všetkých, ktorí sa do konfliktu zapojili, čo i len jedinou myšlienkou. Mudrlanti, špekulanti, egoisti. Hlavne ľudia, čo sa hrajú na politikov. Každý tlači za svoju pravdu a z toho tlaku vznikla vojna. Hra na zaujímavých a odhodlaných.
Nezávisí od propagandy ani s tým, kto si čo myslí. Vojaci dostali rozkaz a idú bojovať. Propaganda je dobrá len na to, aby aj ty si mal možnosť sa rozhodnúť, za koho budeš bojovať, ak ti dá tvoj pán na výber. Nie je tam žiadna nenávisť ani túžba po krvi. Ide len o mocenský boj a porovnávanie si vtákov.
Ľudia ktorí o Tom odborne a presvedčene diskutujú na sociálnych sieťach a obviňujú sa z hlúposti, tuposti a ovplyvniteľnosti propagandou, sú len užitoční hlupáci na jednej alebo druhej strane. Jednej alebo druhej strane sú ale ukradnutí a keď príde čas, pošlú ich zomrieť s presvedčením, že bojujú za slobodu. Sloboda jedného však končí tam kde začína sloboda druheho a nedá sa vybojovať. Hranice sú tam jasné a nemenné. Kým toto ako ľudstvo nepochopíme, nikam sa nepohneme. Svet sa má spájať pre riešenie väčších problemov a nikto v ňom nemá mať vplyv a moc, ale len snahu a príležitosť niečo urobiť.
Kto podporuje akýkoľvek vplyv a argumentuje tým, že každý má právo sa rozhodnúť kam má smerovať a s kým sa spojiť, vôbec nevie, že je jediný smer, a ten sa nedá sformulovať v žiadnom programovom vyhlásení ani manifeste. Jediný smer je spolupráca a pochopenie. Opakom toho je boj za vlastny pohľad na vec, ktorý už tisícky rokov sprevádzajú len vzostupy a následné pády.
Na koniec vojny stačí jedno rozumné slovo „správnych“ ľudí, na „správnych“ miestach, no dnešní politici takou silnou zbraňou nedisponujú. V talone majú len argumenty, ktoré ťa majú presvedčiť o nejakej pravde. Pravda je však vysoko nad nimi.
Je mi ľúto ak tieto slová považuješ za zmes hlúposti, lebo ti je jasné, že jeden je agresor a druhý chudák. Jeden dobrý a druhý zlý. Takýchto bojov o územie a vplyv tu už bolo na tisíce a keď sa všetci vyčerpali tak to skončilo potrasenim rukami tých, čo to spôsobili a v živote tých čo bojovali sa nič nezmenilo, ak vôbec prežili. Keď toto nechápeš tak si na zlej ceste za slobodou. Sloboda je v tvojej hlave. Jeden je slobodný aj uprostred storočnej vojny a inému zruinuje život aj neprajný horoskop. Kto si ty?

4 Comments

Leave a Reply